Om företaget

Ö. G. Taxi AB har varit verksamt i snart 25 år. Vi riktar vår service mot så väl privata kunder, företag som offentlig förvaltning. Vi är anslutna till Svenska Taxiförbundet.

I organisationen ingår förutom ett femtontal chaufförer tre administratörer. Fordonsparken utgörs av sex taxibilar (4-8 pers.) och tre bussar (12-15 pers.).

Miljöfrågor har alltid varit högt prioriterade inom företaget. Redan 1997 tilldelades vi Östra Göinge kommuns Miljöpris.

Vår målsättning är att genom god lokalkännedom, tillgänglighet, snabbhet och punktlighet ständigt förfina och vidareutveckla vår service för kommunens innevånare och näringsliv.

Affärsidé

Att till följd av god lokalkännedom, lättillgänglighet, snabbhet och punktlighet, erbjuda kommunens innevånare en god service.